Ankenævnssag: Købte billet i mobilapp, men fik bøde 17 minutter efter

13. november 2019

En passager købte billet i DSB’s mobilapp 10 minutter før, hun stod på bussen. Alligevel fik hun en bøde, da hun blev kontrolleret.

ankenaevnssag-koebte-appbillet-men-fik-boede-alligevel.png

ankenaevnssag-koebte-appbillet-men-fik-boede-alligevel
Foto: Getty Images

Klagen

En kvindelig passager havde siden januar 2019 rejst med kollektiv transport på mobilbilletter, som hun købte i DSB’s app.

Den 6. marts klokken 17.30 købte kvinden en billet til to zoner i appen, ligesom hun havde gjort tidligere samme dag klokken 11.00.

Kvinden steg klokken 17.40 på bus 5C i troen på, at hun havde en gyldig mobilbillet.

En kontrollør bad klokken 17.47 passageren om at vise billet. Kvinden tog sin mobil frem, men da hun åbnede appen, viste det sig, at betalingen var blevet annulleret.

Beløbet var blevet reserveret via MobilePay, men i appen stod der bare ”Betaler, vent venligst”. Det reserverede beløb fik kvinden først tilbage dagen efter.

Passageren fik en bøde på 750 kroner med besked om, at hun havde 14 dage til at betale.

Afgørelsen

Ankenævnet bestemte, at passageren skulle betale hele bøden på 750 kroner.

Begrundelsen

Ankenævnet var enige om, at passageren ikke havde en gyldig billet, og at kontrolløren derfor gjorde det rigtige, da vedkommende gav kvinden en bøde.

Flertallet (3 ud af 5) i ankenævnet lagde vægt på, at det er passagerernes ansvar at sikre sig, at de har modtaget en gyldig billet, inden de stiger på bussen.

På trods af at beløbet blev reserveret, blev betalingen annulleret. Der var altså ingen gyldig billet.

Ankenævnet bestemte på den baggrund, at passageren skulle betale hele bøden på 750 kr.

De resterende 2 medlemmer (Forbrugerrådet Tænks repræsentanter) lagde vægt på, at det måske var tekniske problemer, der betød, at kvindens billetkøb aldrig blev gennemført.

Klageren fik også modsatrettede beskeder, der både fortalte hende, at beløbet var reserveret i MobilePay-appen, at betalingen var annulleret og at betalingen var i gang og at passageren skulle vente.

Mindretallet lagde også vægt på, at passageren samme dag havde betalt samme beløb, for den samme strækning, via samme betalingsform, og at der derfor ikke var noget, der tydede på, at hun forsøgte at snyde.

Sagen var for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro den 11. september 2019.

Passagerpulsen mener

Når en passager i god tid forsøger at købe billet og oplever tekniske problemer og modsatrettede beskeder, der gør det svært at gennemskue, om de har betalt eller ej, skal det komme passageren til gode. Selvom passageren har et ansvar for at sikre sig gyldig billet, har trafikselskaberne også et ansvar for at gøre det klart, om der er købt billet eller ej, og at informere tydeligt, hvis et køb er mislykket.

I den konkrete sag var det forvirrende, at DSB’s app i mere end en time viste beskeden ’betaler, vent venligst,’ selvom betalingen allerede var annulleret. Det er desuden tydeligt, at passageren forsøgte at købe billet og dermed ikke ville snyde.