Undersøgelse: Trængsel og busfremkommelighed

24. januar 2020

Trafikken på vejene er stigende, og det har konsekvenser for bilister og passagerer. Vi har spurgt danskerne, hvad de mener om mulige løsninger.

undersoegelse-busfremkommelighed830x400.png

undersoegelse-busfremkommelighed
Foto: Getty Images

Stor opbakning til prioritering af busser

Undersøgelsen viser, at et flertal af danskerne gerne vil have, at busserne bliver prioriteret, når der er trængsel.

  • 54 procent synes, at busserne skal have mere plads i trafikken/gaderummet
  • 51 procent synes, at busserne bør prioriteres fremfor bilerne, hvor der er trængsel

Download rapporten og læs resultaterne herunder

PDF-ikon pdf (1.21 MB)