Undersøgelse: Passagerernes tilfredshed med Pendlerkort og Pendler Kombi

24. maj 2018

Passagerer, der ofte rejser med bus, tog og metro, kan med fordel købe et Rejsekort Pendlerkort eller Pendler Kombi. Passagerpulsen har undersøgt brugernes tilfredshed med de 2 kort.

pendlerkort_rapport

Passagerer er på vej ned af rulletrapperne til perronen på en af metrostationerne
Foto: Getty Images

Høj tilfredshed med Pendlerkort og Pendler Kombi

Passagerer, der rejser med enten et Pendlerkort eller Pendler Kombi, er generelt tilfredse med deres billettype. 79 % af brugerne er alt i alt tilfredse med deres Pendler Kombi, mens 76 % af brugerne alt i alt er tilfredse med deres Pendlerkort.

Prisen er en afgørende faktor, når pendlerne skal vælge deres billettype. Godt 8 ud af 10 brugere af Pendler Kombi og Pendlerkortet svarer, at det er vigtigt for dem at kende prisen på deres rejse. Og hele 9 ud af 10 brugere svarer, at prisen er vigtigt for deres valg af billettype.

Køb og fornyelse af kortene kunne dog være nemmere. 78 % af brugerne af Pendler Kombi var tilfredse med muligheden for at købe kortet, mens det kun er 54 % af brugerne af Pendlerkortet. Samtidig er brugerne af Pendlerkortet mindre tilfredse med fornyelsesprocessen (22 % utilfredse), end brugerne af Pendler Kombi (10 % utilfredse).

Hent rapporten og se passagerernes konkrete forslag til forbedringer af Pendlerkortet og Pendler Kombi i rapporten.

PDF-ikon pdf (1.46 MB)