Undersøgelse: S-togspassagerernes oplevelse med udskiftning af signalsystem

2. september 2017

S-togsstrækningen Hillerød-Jægersborg fik som den første nyt signalsystem i 2016. Sådan oplevede passagererne Banedanmark og DSBs arbejde med udskiftningen.

s-tog-notat-nordbanen.jpg

Getty Images

Forsinkelser og dårlig information

55 % af passagererne mener, at Banedanmark har været dårlige til at løse opgaven med at skifte signalerne på S-togslinjen Hillerød-Jægersborg. 48 % af passagererne mener, at DSB har løst opgaven dårligt.

God information og planlægning er de 2 vigtigste ting for passagererne, når der er sporarbejder. Men det mener hhv. 41 % og 47 % ikke at DSB og Banedanmark har formået.

Passagerernes 3 ønsker til forbedringer

Signalerne skal skiftes på de andre S-togsstrækninger i Hovedstadsområdet. Passagererne er derfor blevet spurgt, om de har nogen gode råd til Banedanmark.

Ønskerne går især på 3 ting:

  1. Overhold planerne

  2. Giv ordentlig og opdateret information

  3. Giv kompensation

Se, hvilke andre råd passagererne giver ved at downloade pdf'en

PDF-ikon pdf (1.15 MB)